Prijava

Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalniku Pomoč za Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalniku

Je to vaš prvi obisk?

Dragi obiskovalec/obiskovalka,

Ob prvi prijavi uporabite vašo vpisno številko, ki jo vnesete za uporabniško ime in za geslo.

Prva prijava:

Up. ime: vpisna številka

Geslo: vpisna številka

Po prvi prijavi geslo poljubno spremenite. V primeru težav se obrnite na podporo ali pišite na emfdps@mfdps.si


Dear user,

Use your ISSBS enrollment number for both your username and password during your first login. You can change the password after your first login. In case of problems, please contact support or post your message to emfdps@mfdps.si.