List of active policies

Name Type User consent
Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov Privacy policy Authenticated users
Pravilnik o piškotkih Other policy Authenticated users
Pogoji uporabe Site policy All users
Avtorske pravice Site policy Authenticated users

Summary

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) se zaveda pomena varstva osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1). Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov vsebuje informacije o zbiranju osebnih podatkov uporabnikov v okviru spletnega mesta MFDPŠ, ki vključuje vse spletne strani in podstrani MFDPŠ (https://mfdps.si), Novis (https://novis.mfdps.si/) in E-učilnico MFDPŠ (https://eucilnica.mfdps.si/) z vsemi vključenimi storitvami.

Kot upravljalec spletnega mesta si MFDPŠ pridržuje pravico, da Politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov občasno dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. V ta namen uporabnike prosimo, da pred uporabo spletnega mesta MFDPŠ preverijo datum zadnje spremembe.


Full policy

Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov

 

Lastnik in upravljalec spletnega mesta MFDPŠ: https://mfdps.si 
Uradno ime podjetja: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ).
Sedež podjetja: Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenija

Kontakt: info@mfdps.si

 1.  Splošne določbe

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) se zaveda pomena varstva osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1). Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov vsebuje informacije o zbiranju osebnih podatkov uporabnikov v okviru spletnega mesta MFDPŠ, ki vključuje vse spletne strani in podstrani MFDPŠ (https://mfdps.si), Novis (https://novis.mfdps.si/) in E-učilnico MFDPŠ (https://eucilnica.mfdps.si/) z vsemi vključenimi storitvami.

Kot upravljalec spletnega mesta si MFDPŠ pridržuje pravico, da Politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov občasno dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. V ta namen uporabnike prosimo, da pred uporabo spletnega mesta MFDPŠ preverijo datum zadnje spremembe.

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave podatkov

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s posamezniki, za namen obveščanja prek elektronske pošte o naših storitvah, dogodkih, ipd. s ciljem prilagojene ponudbe vsebin strankam v elektronski pošti in na spletnih mestih. Od poslanih elektronskih sporočil si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih.

Za namen obveščanja preko elektronske pošte hranimo naslednje podatke:

naslov elektronske pošte,

ime,

priimek,

telefonsko številko.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

 

V primeru uporabe spletnega mesta MFDPŠ se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki z vnosom podatkov v spletni obrazec in izvedbo pošiljanja podatkov potrdi, da se strinja s Politiko varstva osebnih podatkov. Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta MFDPŠ ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta MFDPŠ.

MFDPŠ tako zbrane podatke, ki jih je uporabnik vnesel v spletni obrazec, obdeluje za namene, za katere jih kot uporabnik spletnega mesta MFDPŠ posredujete (komuniciranje in obveščanje, pošiljanje informacij, gradiva in vabil na dogodke MFDPŠ, statistične obdelave, analize in priprave poročil, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje).

 3. Iznos

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

 4. Obdobje hrambe

Zbrane osebne podatke posameznikov hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Podatki o vaši prijavi se shranjujejo in obdelujejo, dokler se ne odjavite od storitve obveščanja po e-pošti prek spletnega mesta MFDPŠ ali na e-naslov info@mfdps.si oziroma dokler na e-naslov info@mfdps.si ne posredujete svoje pisne zahteve za umik soglasja za obdelavo osebnih podatkov. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke najkasneje v petnajstih (15) dneh trajno izbrišemo.

V kolikor bi na MFDPŠ prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, najkasneje v petnajstih (15) dneh trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 36 mesecev od pošiljanja sporočila.

 5. Kako varujemo zbrane osebne podatke

Spletno mesto MFDPŠ gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom.

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za MFDPŠ.

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

 1. Pravice posameznika

Vsak posameznik lahko kadarkoli zahteva:

a)      Pravico do dostopa podatkov

b)      Pravico do popravka

c)      Pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)

d)      Pravico do omejitve obdelave

e)      Pravico do prenosljivosti podatkov

f)       Pravico do ugovora

 

a)      Pravico do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od MFDPŠ dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

- Nameni obdelave,

- Vrste osebnih podatkov,

- Uporabniki in kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah in mednarodnih organizacijah,

- Kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja,

- Obstoj pravice, da se od upravljalca zahteva popravek ali izbris podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,

-  Pravica do vložitve pritožbe pri pristojnem organu.

Na podlagi zahteve posameznika, MFDPŠ zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

b)      Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MFDPŠ brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c)      Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MFDPŠ brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, MFDPŠ pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

-  Kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani.

-  Kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga.

-  Kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi neposrednega trženja.

-  Kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom, kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

 d)      Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MFDPŠ omeji obdelavo, kadar:

- Posameznik oporeka točnost podatkov, in sicer za obdobje, ki je upravljalcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov.

-  Je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe.

-  MFDPŠ osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

- Je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljalca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 e)      Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval MFDPŠ, v strukturirani, splošno uporabljivi in strojno berljivi obliki in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu, ne da bi ga MFDPŠ, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni pri tem oviral, kadar:

-  Obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi,

-  Se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 f)        Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva MFDPŠ ali tretja oseba. MFDPŠ mora prenehati obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladujejo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora izvede s preklicem dane osebne privolitve.

 1.  Piškotki 

Za pravilno delovanje spletnega mesta MFDPŠ in boljšo uporabnikovo izkušnjo uporabljamo piškotke za. MFDPŠ spoštuje vašo zasebnost in se obvezuje, da bo podatke uporabnikov varovala v skladu z veljavno zakonodajo (Zakonom o elektronski komunikaciji; ZEKom-1, Ur. l. RS, št. 109/2012 in nasl.).

Kot uporabnik spletnega mesta MFDPŠ lahko piškotke kadarkoli sprejmete ali jih zavrnete. Če ne želite sprejemati piškotkov, nastavite svoj brskalnik tako, da izbriše vse piškotke s trdega diska računalnika, jih blokira ali vas opozori, preden se piškotek shrani na disk. Vse o piškotkih in podatki o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletnem mestu MFDPŠ, so podrobneje predstavljeni v Pravilniku o piškotkih.

 8. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Zahtevo lahko pošlje preko e maila info@mfdps.si ali pisno po pošti na sedež fakultete.

V primeru, da bi MFDPŠ želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo Posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak Posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z našega spletnega mesta kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

 MFDPŠ spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato na spletnem mestu https://mfdps.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

 9. Končne določbe

Ta politika je objavljena na spletnem mestu MFDPŠ in začne veljati s 25.5.2018.Summary

Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012), ZEKom-1 je v pravni red prinesel pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalnikih, tablicah ali mobilnih napravah uporabnikov. S pomočjo piškotkov se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je na posameznem spletnem mestu izbral.
Full policy

PRAVILNIK O PIŠKOTKIH

Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012), ZEKom-1 je v pravni red prinesel pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalnikih, tablicah ali mobilnih napravah uporabnikov. S pomočjo piškotkov se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je na posameznem spletnem mestu izbral.

Pridobljene informacije in podatke bomo skrbno varovali ter jih uporabljali izključno za potrebe zagotavljanja spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, ki se prenesejo na računalnik uporabnika ob obisku spletne strani. Običajno se uporabljajo za delovanje bistvenih elementov spletne strani za izboljšanje uporabnikove izkušnje.

Piškotki so shranjeni za čas trajanja ene seje ali dalje. Ob vsakem nadaljnjem obisku lahko le ta ponovno pridobi informacije iz že shranjenega piškotka na uporabnikovem računalniku in ga tako identificira, vendar piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov in ne dajejo dostopa do računalnika.

Vsak uporabnik ima popoln nadzor nad piškotki in se lahko tako sam odloči, ali bo dovolil shranjevanje piškotkov na svoji napravi.

Na spletni strani mfdps.si, uporabnikom ponujamo možnost, da se odločijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. Pri tem opozarjamo, da njihova izključitev lahko privede do morebitnih težav s stranjo, nekatere funkcionalnosti spletne strani so lahko celo onemogočene.

Tabela piškotkov:

Vrsta

Ime

Namen

Trajanje

Posredovanje tretjim

Privolitev uporabnika

druge

_utma

Google Analytics piškotek za ločevanje med uporabniki in sejami.

2 leti

Google inc. 
Piškotek je anonimiziran s storitvijo SafeMetric™ pred posredovanjem

Domnevna

druge

_ga

Google Analytics piškotek za ločevanje med uporabniki in sejami.

2 leti

Google inc. 
Piškotek je anonimiziran s storitvijo SafeMetric™ pred posredovanjem

Domnevna

druge

_gid

Google Analytics piškotek za ločevanje med uporabniki in sejami.

2 leti

Google inc. 
Piškotek je anonimiziran s storitvijo SafeMetric™ pred posredovanjem

Domnevna

druge

_gat

Uporablja se za hitrost throttle zahtevkov. Če je razvit Google Analytics preko Google Tag Manager, ta piškotek bo imenovan _dc_gtm_<property-id>.

1 minuto

Google inc. 
Piškotek je anonimiziran s storitvijo SafeMetric™ pred posredovanjem

Domnevna

lastni

MoodleSession

Omogoča avtentifikacijo uporabnika

sejni

Ne

Ne

 druge

act

Delovanje Facebook vtičnika

Trajanje seje

 Facebook

 

  druge

c_user

Delovanje Facebook vtičnika

Trajanje seje

Facebook 

 

 druge 

csm

Delovanje Facebook vtičnika

Trajanje seje

 Facebook

 

  druge

datr

Delovanje Facebook vtičnika

2 leti

 Facebook

 

 druge 

fr

Delovanje Facebook vtičnika

1 mesec

 Facebook

 

 druge 

lu

Delovanje Facebook vtičnika

2 leti

 Facebook

 

  druge

p

Delovanje Facebook vtičnika

trajanje seje

 Facebook

 

  druge

presence

Delovanje Facebook vtičnika

trajanje seje

 Facebook

 

  druge

s

Delovanje Facebook vtičnika

trajanje seje

Facebook 

 

  druge

xy

Delovanje Facebook vtičnika

Trajanje seje

Facebook 

 

 

Kako upravljati piškotke?

Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Če ste soglasje za piškotke predhodno že dali in se pozneje premislili ter izključili prejemanje piškotkov v svojem brskalniku, bo vaš obisk na spletni strani razumljen kot prvi obisk. V tem primeru boste znova dobili obvestilo o piškotkih.

Optimizacija spletne strani – Google Analytics 

 Zaradi stalne optimizacije naše spletne strani uporabljamo na podlagi 6 (1f) člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov Google Analytics, službo za analiziranje na spletu podjetja Google Inc. (»Google«). Naš upravičen interes sledi iz prikazanih namenov. V zvezi s tem se oblikujejo psevdonimni uporabniški profili in uporabljajo se piškotki. Pri tem piškotek o vaši uporabi te spletne strani pridobi naslednje informacije:

- vrsta/različica spletnega brskalnika,

- uporabljen operacijski sistem,

- napotitveni URL (pred tem obiskana spletna stran),

- ime gostitelja (IP-naslov),

- čas povpraševanja strežnika.

 

Informacije bodo uporabljene za oceno uporabe naše spletne strani, izdelavo poročil o aktivnosti spletne strani ter za zbiranje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletnih strani ter spleta v namene tržnih raziskav in v skladu s potrebnim oblikovanjem teh spletnih strani. IP-naslovi postanejo anonimni, tako da dodelitev ni možna (tako imenovan IP-Masking).

 

Namestitev piškotkov lahko s pomočjo ustreznih nastavitev vašega brskalnika preprečite; vendar opozarjamo, da v tem primeru nekatere funkcije te spletne strani ne bodo dostopne v celoti. Poleg tega lahko evidentiranje podatkov, pridobljenih s pomočjo piškotkov in nanašajoč se na obisk spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom) kakor tudi obdelavo teh podatkov s strani Googla preprečite tako, da iz brskalnika prenesete in naložite ta dodatek za brskalnik Chrome. Dodatno k temu dodatku za brskalnik, zlasti pri brskalnikih na mobilnih napravah, lahko evidentiranje s strani Google Analytics preprečite tako, da se klikne na povezavo.

Namesti se zavrnitveni piškotek (Opt-out), ki pri obisku te spletne strani prepreči bodoče zajemanje vaših podatkov. Zavrnitveni piškotek (Opt-out) velja le v tem brskalniku in le za to spletno stran ter se odloži na vaši napravi. Če izbrišete piškotke iz tega brskalnika, morate ponovno določiti zavrnitveni piškotek. Nadaljnje informacije o varstvu podatkov v povezavi z Google Analytics najdete na spletni strani Google Analytics.

Namesti se zavrnitveni piškotek (Opt-out), ki pri obisku te spletne strani prepreči bodoče zajemanje vaših podatkov. Zavrnitveni piškotek (Opt-out) velja le v tem brskalniku in le za to spletno stran ter se odloži na vaši napravi. Če izbrišete piškotke iz tega brskalnika, morate ponovno določiti zavrnitveni piškotek. Nadaljnje informacije o varstvu podatkov v povezavi z Google Analytics najdete na spletni strani Google Analytics.

Prejemniki/kategorije prejemnikov:

S pomočjo piškotka pridobljene informacije se prenesejo in shranijo na strežnik podjetja Google v ZDA. Vaš IP-naslov ne bo v nobenem primeru povezan z drugimi Googlovimi podatki. Prav tako bodo te informacije po potrebi posredovane tretji osebi, v kolikor je to zakonsko predpisano ali v kolikor tretje osebe te podatke obdelujejo po naročilu.

Trajanje shranjevanja/kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:

Po tem, ko IP-naslov postane anonimen, ugotovitev vaše osebe ni več mogoča. Statistično obdelani podatki se v Google Analytics izbrišejo po 26 mesecih. V na osnovi Google Analytics izdelanih poročilih ne obstaja več nobena povezava z osebo.

Kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki, ki jih vpišete v obrazce na spletni strani in prijavi na e-obvestil?

Podatke, ki jih vpišete v obrazce na spletni strani, uporabljamo izključno za namen posredovanje informacij v zvezi s študijskimi programi, dogodkih na fakulteti in posredovanje našega Newsletterja. Vaše podatke skrbno varujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam oziroma uporabljamo za kakršne koli druge namene.

Z oddajo vašega email soglašate, da vaš elektronski naslov uporabljamo za namene obveščanja o naši dejavnosti. Iz sistema se lahko kadarkoli izpišete in sicer tako, da v poslanem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo za odjavo.

6. Dodatna vprašanja

Vsa nadaljnja vprašanja o piškotkih nam lahko sporočite na email info@mfdps.si. 

 Summary

Pogoji uporabe / Terms of use

Full policy

Pogoji uporabe e-učilnice MFDPŠ

1.       Uvod

E-učilnica MFDPŠ deluje s pomočjo platforme Moodle, ki je virtualno učno okolje namenjeno za izvajanje aktivnosti kombiniranega učenja (angl. Blended learning) in e-izobraževanja.

Moodle ponuja vrsto funkcij za podporo, administracijo in sodelovanje pri poučevanju in učenju. Funkcije vključujejo vsebine ter aktivnosti za sodelovanje med izvajalci in študenti.

 2.       Namen Pogojev uporabe e-učilnice MFDPŠ 

Namen Pogojev uporabe e-učilnice MFDPŠ je določiti pogoje uporabe, opredeliti odgovornosti uporabnikov in spodbujati ustrezno uporabo platforme Moodle-a za zaščito vseh uporabnikov e-učilnice MFDPŠ. Pogoji uporabe e-učilnice MFDPŠ se uporabljajo znotraj in zunaj prostorov MFDPŠ.

3.       Uporaba e-učilnice MFDPŠ

 Uporabniki e-učilnice MFDPŠ se najprej registrirajo v E-učilnico MFDPŠ z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom.

 4.       Odgovornosti uporabnika e-učilnice MFDPŠ

Uporabniki e-učilnice MFDPŠ se strinjajo, da:

 1. E-učilnico MFDPŠ uporabljajo izključno za namene poučevanja, učenja in raziskovanja.
 2. Ne uporabljajo E-učilnico MFDPŠ za komercialno uporabo.
 3. Ne uporabljajo E-učilnico MFDPŠ za nalaganje, shranjevanje, pregledovanje ali pošiljanje materialov, ki so (ali se lahko štejejo za) obrekovalne, vnetne, diskriminatorne ali žaljive.
 4. So odgovorni za zapise in razprave v forumih, ki so jih ustvarili.
 5. Delujejo profesionalno. Uporabljajo vljudno komunikacijo v zapisih do drugih uporabnikov.
 6. Ne kršijo avtorskih pravic MFDPŠ ali pravic tretjih oseb s kopiranjem in posredovanjem vsebin iz E-učilnice MFDPŠ brez predhodnega dovoljenja. Avtorske pravice za študijska gradiva in vsebine so v lasti ali pod nadzorom MFDPŠ, razen če ni navedeno drugače.
 7. Gradivo, ki ga prenesejo s te strani, v nobeni obliki ne producirajo.
 8. Dostopajo do predmetov, v katere so formalno vpisani oz. se lahko vanje samo-vpišejo (prosto-dostopni predmeti).
 9. Vedno uporabljajo svojo pravo identiteto, vključno s svojim imenom in priimkom.

Uporabniki E-učilnico MFDPŠ uporabljajo na lastno odgovornost. Vsa gradiva so objavljena "kot so" brez garancije glede njene natančnosti. Če se pojavijo dvomi o verodostojnosti in natančnosti gradiv, objavljenih v E-učilnici MFDPŠ, se morajo obrniti na skrbnika spletnega mesta ali izvajalca predmeta.

5.       Varstvo osebnih podatkov v e-učilnici MFDPŠ

MFDPŠ bo sprejela vse ustrezne varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom, zlorabo ali razkritjem.

 Uporabniki E-učilnice MFDPŠ se strinjajo, da:

 1. Svojega uporabniškega imena in gesla ne delijo z nikomer drugim in ne uporabljajo uporabniškega imena in gesla drugih uporabnikov.
 2. Ohranijo fizični dostop do E-učilnice MFDPŠ. Na primer, če se prijavijo v E-učilnico MFDPŠ, z računalnikom (oz. drugo napravo), ga ne pustijo brez nadzora za čas trajanja seje.
 3. Ne poskušajo pridobiti nepooblaščenega dostopa do katerega koli dela E-učilnice MFDPŠ
 4. Ne objavljajo gradiva, ki vsebuje viruse ali druge programe, ki bi lahko ogrozili spletno mesto MFDPŠ.
 5. Razumejo, da MFDPŠ ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli izgubo informacij, ki so bile objavljene v E-učilnici MFDPŠ.

 6.       Kršitve

V primeru kršitve odgovornosti uporabnika e-učilnice MFDPŠ, se kršitev obravnava v skladu s pravilniki MFDPŠ.

7.       Zapisi v E-učilnici MFDPŠ

Zapisi v povezavi s temi Pogoji uporabe e-učilnice MFDPŠ se hranijo v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih in zaupnih podatkov fakultete. Zaupne datoteke, povezane z izvajanjem teh Pogojev uporabe e-učilnice MFDPŠ, se vzdržujejo v skladu z ustreznimi postopki zasebnosti.

8.       Posodabljanje Pogojev uporabe e-učilnice MFDPŠ

Pogoji uporabe e-učilnice MFDPŠ se posodabljajo po potrebi, tako da se zagotovi skladnost z aktualno zakonodajo in predpisi.


 

Terms of use of the ISSBS e-classroom

1.       Introduction

 The ISSBS e-classroom functions with the help of the Moodle platform, which is a virtual learning environment intended for the implementation of blended Learning and e-Learning activities.

 The Moodle platform offers a number of features to support, administer and participate in teaching and learning. Some functions include content and activities for collaboration between teachers and students.

 

2.       Purpose and Terms of the use of the ISSBS e-classroom

The purpose of the Terms of Use of the ISSBS e-classroom is to determine the terms of use, define the responsibilities of users and promote the proper use of the Moodle platform as a way to protect all users of the ISSBS e-classroom. The terms of use of the ISSBS e-classroom are to be used inside and outside the premises of the ISSBS.

3.       The use of the ISSBS e-classroom

 The users of the ISSBS e-classroom need to register first with the ISSBS e-classroom with an assigned username and password.

 • All registered users agree to these Terms of Use of the ISSBS, the Privacy Policy and the Protection of Personal Data of the ISSBS, as well as the Rules for Cookies, before using the website of the ISSBS e-classroom, for the entire period of enrolment in the ISSBS e-classroom.
 • All registered users allow the processing of personal data carried out using the Moodle tools.

 4.       Responsibilities of the user of the ISSBS e-classroom

All users of the ISSBS e-classroom agree:

 1. To use the ISSBS e-classroom exclusively for teaching, learning and research purposes.
 2. Not to use the ISSBS e-classroom for commercial use.
 3. Not to use the ISSBS e-classroom for uploading, storing, viewing or sending materials that are (or can be considered) defamatory, inflammatory, discriminatory or offensive.
 4. To be responsible for the records and discussions in the forums they have created.
 5. To work professionally. To use polite communication in records to the rest of the users.
 6. Not to violate the copyrights of the ISSBS or the rights of third parties by copying and transmitting content from the ISSBS e-classroom without prior permission. Copyrights for study materials and content are owned or controlled by the ISSBS, unless otherwise indicated.
 7. Not to edit in any other form the materials download from this site.
 8. To access subjects in which they are formally enrolled or they can be self-enrolled (freely accessible subjects).
 9. To always use their real identity, including their name and surname.

The users of the ISSBS e-classroom use this site at their own risk. All materials are published "as they appear" without a guarantee of its accuracy. If users doubt the credibility and accuracy of the materials published in the ISSBS e-classroom, they should contact the site administrator or the subject provider.

5.       The protection of personal data in the ISSBS e-classroom

ISSBS will take all appropriate precautions to protect users' personal data from unauthorized access, misuse or disclosure.

All users of the ISSBS e-classroom agree:

 Not to share their username and password with anyone else and not to use the usernames and passwords of other users.

 1. To maintain physical access to the ISSBS e-classroom. For example, if they sign up for a session in the ISSBS e-classroom with a computer (or another device), they should not leave it unattended for the duration of the session.
 2. Not to attempt to gain unauthorized access to any section of the ISSBS e-classroom.
 3. Not to publish materials that contains viruses or other programs that could jeopardize the ISSBS website.
 4. To understand that ISSBS does not assume responsibility for any loss of information published in the ISSBS e-classroom.

 6.   Breaches

In the event of any breach in the responsibility by the user of the ISSBS e-classroom, such violation shall be treated in accordance with the rules of the ISSBS.

7.   Records in the E-class of the ISSBS 

Any records in connection with these Terms of Use of the ISSBS e-classroom shall be kept in accordance with the Rules on the Protection of Personal and Confidential Information of the Faculty. Confidential files associated with the implementation of these Terms of Use of the ISSBS e-classroom shall be maintained in accordance with the applicable privacy practices.

8.   Updating the Terms of Use of the ISSBS e-Classroom

The terms of use of the ISSBS e-classroom are updated as necessary to ensure compliance with current legislation and regulations.

 

 

 Summary

Avtorske pravice

Full policy

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnem mestu MFDPŠ so last MFDPŠ in jo lahko uporabniki uporabljate le za nekomercialne namene. Vse pravice so pridržane. Brez dovoljenja MFDPŠ je prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati in v kakršnikoli obliki obdelovati vsebine spletnega mesta MFDPŠ.

Pridržki 

MFDPŠ bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.

MFDPŠ tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s tega spletnega mesta, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s tega spletnega mesta.

MFDPŠ ni odgovorna za občasno nedelovanje spletnega mesta, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih mest, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih mestih ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Za vse dodatne informacije in pooblastila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov MFDPŠ se obrnite na:

MFDPŠ

Mariborska cesta 7
3000 Celje

Telefon: 03/4258240
E-pošta: info@mfdps.si